Bilde Bøckmann

“For kyllingen er det viktig med aktivisering fra første stund”

«For kyllingen er det viktig med aktivisering fra første stund»

Det er en direkte sammenheng mellom god dyrevelferd og strøets tilstand gjennom hele innsettet. Renhold, gulvvarme, optimalt ventilasjonssytem og topp strøkvalitet er grunnleggende faktorer for å kunne oppnå optimal dyrevelferd.

For kyllingen er det veldig viktig med aktivering fra første stund og gjennom hele innsettet. Dagens løsning medfører at noen få kylling får litt å ´leke´med i noen få timer før dette forsvinner i strøbeddet. Når man benytter strø fra Solør AgroTre, vil alle kyllingene ha glede av fraksjoner å ´leke´med i fra dag èn og gjennom hele innsettet, fordi strøet holder seg bedre.

Bøckmann vil hevde ovenfor Animalia og Nortura at strøet representerer en langt bedre miljøberikelse enn de tiltakene de gjør i dag. Nå er kravet at de bærer ut torv – ca 10 l i haug pr 50m2 gulvareal tre ganger i løpet av innsettet fra dag syv. Samtidig skal de sette inn skiver av presset kutteflis.

Bøckmann mener at det som er viktigst i forbindelse med krav om – «miljøberikelse ved produksjon av kylling uten Narasin» – er at strøet fra Solør AgroTre representerer en berikelse i seg selv pga større fraksjoner og en del mørke barkbiter. De mørke fraksjonene gir opphav til berikelse fra første dag og senere i innsettet når strøbeddet har blitt mørkt, representerer de større flisbitene i seg selv lyse elementer som skaper berikelse i hele flokken.

Solør AgroTre leverer strø med stabil kvalitet og lite eller ingen støvinnhold. Forbruket ved utlegging blir derfor naturlig noe lavere og ikke minst støvfritt i forhold til tradisjonell kutterflis. Lavt støvnivå er en miljøfaktor i seg selv i et kyllinghus. Strøet binder også vann langt bedre enn vanlig kutteflis og små vannlekasjer blir langt mindre omfattende og enklere å fjerne.

Ved Opsahl Gaard i Skogbygda, driver Bøckmann en konsesjonsbelagt produksjon med årlig 402.100 slaktekylling. Siden han kjøpte gården i 2009, har han levert i overkant av 3 millioner kilo ferdig slakt til den Norske forbruker. Bøckmann er medeier i Nortura og kyllingsalget går under merkevaren Prior.

Med en såpass intensiv produksjon, er det veldig viktig at alle faktorer for dyrevelferd fungerer optimalt. Det har ikke ved ett eneste tilfelle siden 2009 blitt benyttet antibiotika eller annen medisin i gårdens produksjon, og Bøckmann er sikker på at det nye strøet fra Solør AgroTre ytterligere vil sikre produksjonen ved gården på en trygg og god måte.