Gjerdestolper

Solør AgroTre er Norges største produsent av gjerdestolper. Bedriften produserer gjerdestolper i diametre fra 6 til 14 cm og lengder fra 1,75 til 3,5 meter. Stolpene produseres som sylindrisk dreide, halvkløyvde og kvart-kløyvde.

 

Bedriften produserer over 2 millioner gjerdestolper pr. år som representerer en lang rekke av bruksområder innenfor gjerding, avskjerming, forstøtning osv.

 

Bruksområder

Noen av de aktuelle områdene er; til alle typer husdyr, hundegårder, viltgjerder. På stolpene kan man feste netting, elektrisk tråd, slaner, bord osv.

 

Kvalitet og egenskaper

Stolpene er produsert av norsk furu med meget høy kvalitet. Tette årringer og små kvister kjennetegner norsk furu. Dette gir en meget høy bruddstyrke sammenliknet med importert hurtigvokst furu. En annen viktig faktor for holdbarheten av stolpene er impregneringen. Bedriften er medlem av Norsk Impregneringskontroll hvilket innebærer at vi må etterleve de kravene som stilles i henhold til NS-EN 351-1, klasse P8 eller tidligere NTR klasse A for jordkontakt.

 

Impregnering

Stolpene leveres impregnert med godkjent kobbermiddel. Det er viktig å være sikker på at du får riktig impregnering som passer til ønsket bruk.

 

For å sikre en bærekraftig og miljøvennlig livssyklus for trykkimpregnert tre har Solør AgroTre vært sentral i utviklingen av Solør Bioenergi Gruppen som i dag er ledende i Skandinavia innen energigjenvinning av utrangert tre/treavfall.

 

Fra farlig avfall til energi

Solør AgroTre kan tilby både eksisterende og nye kunder en forsvarlig og godkjent løsning for avsetning av impregnert avfalls tre gjennom et samarbeid med Solør Bioenergi Gruppen som mottaker av avfallstreet. Solør Bioenergi Gruppen er ledende i nord–Europa innen mottak, mellomlagring, prosessering og energigjenvinning av impregnert returtre. Impregnert trevirke er klassifisert som farlig avfall og Solør Bioenergi har en spesialtillatelse fra KLIFF for en miljømessig og sikker håndtering av denne typen avfallstrevirke.

 

Alt impregnert treavfall skal kategoriseres som farlig avfall, og av den grunn leveres og deklareres ved et godkjent mottak. Impregnert

trevirke kan også leveres til en lokal gjenvinningsstasjon eller via

private gjenvinnigsselskaper. Solør Bioenergi har avtaler om mottak

og energigjenvinning med de viktigste innsamlingsaktørene i Norge

og Sverige.

 

Sporbarhet

Sporbarhet er også et viktig element i håndteringen av farlig avfall og vi ser at myndighetene i større grad ønsker å få dokumentert hvor farlig avfall tar veien. Solør Bioenergi rapporterer og deklarerer alt mottak til tilsynsmyndighetene.

 

Med en miljøriktig energigjenvinning av trykkimpregnert tre etter at det tas ut av bruk fremstår trevirke som det desidert mest miljøvennlige konstruksjonsmaterialet.

 

Gjenvining

- Best i kampen mot støv!

Finn din  forhandler her...

Fordeler

Diametre fra 6-14 cm

Lengder fra 1,75 m til 3,5 m

Til alle typer husdyr

Laget av furu av høy kvalitet

Høy bruddstyrke

 

 

KONTAKT OSS

PRODUKTER

REFERANSER

FINN FORHANDLER

Adresse: Bruksveien 17,

2260 Kirkenær

Tel: 62 94 61 00

Mail: post@solor.no

Org. nr. 916 132 972

© 2017 Solør AgroTre. All Rights Reserved. Siden er utviklet av Holmberg Design